Kestävän ja energiatehokkaan tulevaisuuden mahdollistava teknologiayhtiö Merus Power suunnittelee listautumista First North - markkinapaikalle

15.05.2021
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Merus Power Oyj (”Merus Power” tai ”Yhtiö”) on suomalainen, globaaleilla markkinoilla toimiva sähkövarastoihin ja sähkönlaaturatkaisuihin keskittyvä teknologiayhtiö, joka mahdollistaa kestävän ja energiatehokkaamman tulevaisuuden. Yhtiö suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Suunnitellun listautumisen tavoitteena on tukea Merus Powerin strategian mukaista kasvua, kansainvälisen toiminnan vahvistamista, uusien teknologioiden kehitystä ja kaupallistamista sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamista.


Kestävän energian murroksen ytimessä

Merus Power suunnittelee, valmistaa ja myy kotimaisia innovatiivisia sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita. Yhtiön liiketoiminnan perustana ovat skaalautuva ja modulaarinen tehoelektroniikka, älykkäät ohjelmistoteknologiat sekä sähkötekninen erityisosaaminen. Merus Powerin teknologia mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, lisää teollisuuden energiatehokkuutta sekä luo mahdollisuuden kestävään ja energiatehokkaaseen tulevaisuuteen. Yhtiön kasvua tukevat globaalit megatrendit, kuten valtioiden ja yksityisten toimijoiden ilmasto- ja päästötavoitteet, vihreä siirtymä ja siihen liittyvät erilaiset investointiohjelmat sekä vastuullisuustavoitteet. Merus Powerin monipuolinen asiakaskunta koostuu muun muassa teollisuuden, sähköntuotannon ja uusiutuvan energian alojen toimijoista.


Kari Tuomala, Merus Powerin toimitusjohtaja:

”Edistämme maailmanluokan teknologiaosaamisellamme globaalia murrosta kohti kestäviä energiamuotoja. Mahdollistamme uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen kasvavilla markkinoilla. Osallistumme kestävän energian murrokseen suunnittelemalla ja valmistamalla innovatiivisia, skaalautuvia ratkaisuja sähkön varastointiin ja sähkön laadun parantamiseen. Olemme ylpeitä siitä tärkeästä työstä, jolla lisäämme uusiutuvan energian kannattavuutta, vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja helpotamme liittymistä sähköverkkoon. Tärkeänä tehtävänämme on myös auttaa teollisuusasiakkaitamme tehostamaan tuotantoaan ja vähentämään energiankulutustaan.

Teknologinen kehitys nostaa uusiutuvan energian entistä merkittävämmäksi osaksi sähköntuotantoa. Haluamme olla globaali edelläkävijä uusiutuvan energian integroinnissa ja varastoinnissa sekä kehittyneissä sähkönlaaturatkaisuissa. Skaalautuva ja modulaarinen tuote- ja palveluportfoliomme antaa hyvät edellytykset kasvullemme. Tavoittelemme voimakasta kasvua erityisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä sähkövarastomarkkinoilla. Globaalit megatrendit tukevat uusiutuvan energian kysynnän kasvua ja luovat meille vahvan kasvualustan.

Olemme kehittäneet liiketoimintaamme ja tuoteportfoliotamme aktiivisesti koko kymmenvuotisen toimintahistoriamme ajan ja toimittaneet ratkaisujamme jo 59 eri maahan ympäri maailman.

Suunniteltu listautuminen olisi luonnollinen askel strategiassamme, ja se mahdollistaisi sekä tunnettuutemme kasvattamisen että kasvumme kiihdyttämisen.”


Merus Powerin kasvustrategia

Merus Powerin kasvustrategian tavoitteena on kasvattaa Yhtiön tunnettuutta, myyntiä ja kannattavuutta sekä vahvistaa Yhtiön markkina-asemaa kestävän energian murroksessa. Merus Power tavoittelee voimakasta kasvua erityisesti sähkövarastoissa ja uusiutuvan energian integraatioissa sekä pyrkii kasvamaan markkinaa nopeammin sähkönlaaturatkaisujen globaaleilla markkinoilla. Merus Powerin kasvustrategian kulmakivet ovat:

 • Skaalautuva tuoteportfolio
 • Monikanavainen myyntistrategia
 • Sähkövarastojen kasvu Euroopassa
 • Sähkönlaaturatkaisujen lokaali ja globaali läsnäolo
 • Palveluiden osuuden kasvattaminen

Merus Powerin vahvuudet

 • Suuret kansainväliset uusiutuvan energian markkinat, joilla on vahvat kasvunäkymät
 • Innovatiivinen, älykäs ja skaalautuva teknologia kestävän energian murrokseen
 • Laaja ja erikoistunut tuoteportfolio, joka vastaa megatrendien kasvattamaan kysyntään
 • Vastuullisuus liiketoiminnan keskiössä
 • Ammattitaitoinen henkilöstö ja houkutteleva työpaikka huippuosaajille

Taloudellinen ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Merus Powerin liikevaihto tilikaudella 2020 oli 6,5 miljoonaa euroa ja 10,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2019. Koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti Yhtiön liikevaihdon kehitykseen vuonna 2020. Yhtiön johto odottaa vuoden 2021 liikevaihdon olevan 13–15 miljoonaa euroa ja käyttökatteen olevan yhden miljoonan euron tasolla. Ohjeistusta tukevat vahva teollisuuden tilauskanta sähkönlaaturatkaisuissa, sähkövarastojen uudet tilaukset ja toimitukset sekä tasaisesti kasvava myynti Yhtiön yhteistyöverkoston kautta.

Merus Powerin keskipitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on:

 • saavuttaa 80 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026 ensisijaisesti orgaanisen kasvun kautta
 • keskimäärin yli 15 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA)
 • yli 35 prosentin omavaraisuusaste

Yhtiön osingonjakopolitiikkana on luoda arvoa osakkeenomistajille käyttämällä Yhtiön varoja kasvutavoitteiden saavuttamiseen, mutta Yhtiö näkee osingonmaksun mahdollisena vaihtoehtona keskipitkällä aikavälillä.


Suunnitellun listautumisen tavoitteet

Suunnitellulla listautumisella on tarkoitus mahdollistaa Yhtiön strategian mukainen kasvu, toiminnan laajentaminen, kansainvälisen toiminnan vahvistaminen ja laajentuminen uusille markkinoille. Lisäksi tavoitteena on laajentaa Yhtiön omistuspohjaa ja luoda osakkeelle likviditeetti, lisätä Yhtiön yleistä tunnettuutta asiakkaiden, kumppanien ja sijoittajien keskuudessa sekä mahdollistaa osakkeiden tehokkaampi käyttö henkilöstön sitouttamisessa ja mahdollisissa yritysostoissa.


Tietoja suunnitellusta listautumisannista

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan ensisijaisesti osakeannista, jossa Merus Power laskisi liikkeeseen uusia osakkeita. Suunnitellun osakeannin koko on alustavasti 12 miljoonaa euroa. Lisäksi tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat suunnittelevat tarjoavansa ostettavaksi Yhtiön olemassa olevia osakkeita, jos osakeanti ylimerkitään, jolloin Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää. Suunniteltu listautumisanti koostuisi yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista.

Merus Power, Yhtiön osakkeenomistajat sekä suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt sitoutuvat suunnitellun listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. Yhtiön pääomistajat Kari Tuomala, VNT Management Oy:n hallinnoima pääomarahasto Power Fund III Ky ja Inventure Oy:n hallinnoima pääomarahasto Inventure Fund Ky jäävät merkittäviksi osakkeenomistajiksi suunnitellun listautumisannin jälkeen.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, tietyt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n ja OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Ahlstrom Invest B.V., Harjavalta Oy, Holdix Oy Ab, Tirinom Oy, Turret Oy Ab, Umo Capital Oy ja Veinvest Oy (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita tietyin tavanomaisin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen osakeantia on enintään 31 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että niille allokoidaan osakkeita yhteensä noin 11,8 miljoonalla eurolla.

Suunnitellun listautumisannin jälkeen Yhtiön hallituksen muodostavat Anne Leskelä, Vesa Riihimäki ja Vesa Sadeharju.


Neuvonantajat

Alexander Corporate Finance Oy toimii suunnitellun listautumisannin pääjärjestäjänä ja listautumisen jälkeen Pörssin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Merus Powerin oikeudellisena neuvonantajana. IR Partners Oy toimii Merus Powerin viestinnällisenä neuvonantajana.


Lehdistötilaisuus

Merus Power järjestää virtuaalisen lehdistötilaisuuden tänään 11.5.2021 kello 10.00 alkaen.

Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen:

Nasdaq Helsinki, viestintä, maarit.bystedt@nasdaq.com, puh. 040 555 2030


Lisätietoja:

Kari Tuomala

Toimitusjohtaja, Merus Power Oyj

Puhelin: 040 541 1256

Sähköposti: kari.tuomala@meruspower.com


Merus Power lyhyesti

Merus Power on kestävän ja energiatehokkaan tulevaisuuden mahdollistava teknologiayhtiö. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista.

https://sijoittajat.meruspower.fi


TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Pääjärjestäjä toimii suunnitellussa listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Archive

2023
24.10.2023HD Hyundai makes a Strategic Investment in Elcogen
26.09.2023SolydEra and Convion to jointly address growth in fuel-cell and hydrogen market
04.05.2023Convion And Shell Form Partnership To Commercialise Solid Oxide Electrolysers (SOEC)
04.05.2023Norsepower secures €28 million from investors
2022
13.12.2022Octopus Energy Group’s Kraken acquires Power Fund III investee Depsys
18.08.2022Norsepower signs agreement with Dalian Shipbuilding Industry Co. Ltd. to install Rotor Sails onboard two newbuild CO2 carrier vessels
10.05.2022Elcogen receives €24 million investment from HydrogenOne
2021
21.07.2021Merus Power Oyj:n First North -listautumisanti on ylimerkitty, yhtiölle noin 8 000 uutta osakkeenomistajaa – kaupankäynti alkaa arviolta 8.6.2021
15.05.2021Kestävän ja energiatehokkaan tulevaisuuden mahdollistava teknologiayhtiö Merus Power suunnittelee listautumista First North - markkinapaikalle
01.05.2021Cority Acquires Power Fund III Investee WeSustain
2020
18.12.2020Half of the Top 10 "most sustainable companies in Germany" rely on WeSustain as software partner
21.01.2020Test of wind propulsion on Maersk Pelican completed: Norsepower Rotor Sails confirmed savings of 8.2% fuel and associated CO2 on Maersk Pelican
21.01.2020OGCI Climate investments leads MEUR8 investment in Norsepower
21.01.2020Elcogen Named Winner of Innovation at European Business Awards 2019
2019
01.10.2019Introducing WeSustain’s ESG Management
02.09.2019Swiss smart grid expert opens subsidiary in Singapore
12.02.2019CHF 13.2 million: Successful financing round strengthens DEPsys in Smart Grid growth market
12.02.2019#InnovFin: EUR 12 million loan from EU to Estonian clean tech company Elcogen
2018
31.10.2018Cajo Technologies Oy voitti Kasvu Open 2018 kilpailun
31.10.2018Cajo Technologies Oy is the winner of Growth Open (in Finnish: Kasvu Open) 2018 competition
08.02.2018Wello to export Wave Energy Converters to China
08.02.2018New clean energy system to make Finnish business district self-sufficient
18.01.2018Swiss Smart Grid Solution Company DEPsys Raises Additional CHF 2 Million of Funding
2017
09.11.2017Convion SOFC generates zero emission electricity and heat from biogas in Italy
02.11.2017Power Fund II investee Visedo sold
21.09.2017Visedo CEO, Kimmo Rauma, Takes Electric Message to the World
30.05.2017Maersk Tankers in wind power project
11.05.2017DEPsys has been selected for global energy startup accelerator program Free Electrons
11.05.2017Superb performance with renewable biogas
06.03.2017Application test of innovative off-grid power supply
02.03.2017Norsepower Rotor Sail Solution to be installed onboard Viking line cruise ferry vessel
2016
19.12.2016Visedo is ready to take a global lead in providing smart and high performance electric drivetrain systems
07.09.2016WeSustain develops reporting software for the partnership for sustainable textiles
13.06.2016Swiss Smart Grid Solution Company DEPsys Raises CHF 3 Million of Financing
22.03.2016Finnish Laser Marking Machine Provider Cajo Technologies heads to US markets
29.01.2016Performance monitoring and verification drives orders and investment for Norsepower
11.01.2016Visedo joins forces with Dutch marine electric system expert Electric Power Conversion B.V.
2015
03.11.2015Sustainability Management 2.0“ – WeSustain receives top marks
30.10.2015WeSustain becomes a SASB Enterprise Resource Platform (ERP) Partner
11.06.2015Visedo’s electric drive trains to equip world’s largest electric ferryboat
14.01.2015Merus Power wins its biggest contract ever
2014
14.12.2014Growth capital for WeSustain (Series B)
21.10.2014Self-Sufficient and Emission-Free Energy to Go
2013
21.10.2013Fuel cell company Siqens receives funding from Finnish investor VNT Management Oy and German KfW Bank
11.10.2013Mobilemarking Gets Nearly
€1 Million in Funding for Internationalization
10.09.2013Wello’s Wave Energy Converter Producing Clean Energy
06.05.2013GASEK Oy, CCM-Power Oy and Asmacon Oy to combine their business
31.01.2013Final Closing of Power Fund III
16.01.2013Valopaa Receives a Significant Capital Investment from VNT Management